Očkovací kalendář

Vybrané možnosti očkování v rámci povinného a nepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku

  Povinná očkování Nepovinná očkování
9. týden Hexavakcína
1. dávka

plně hrazena ZP pro vybrané skupiny*
Rotaviry
2 dávky vakcíny Rotarix podávané ústy, od 6 týdnů do 24. týdne. Minimální rozestup mezi jednotlivými dávkami jsou
4 týdny.
Meningokok B
1. dávka vakcíny Bexsero - souběžně s nebo 2 týdny po hexavakcíně
Pneumokok
1. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP**
   
4. měsíc Hexavakcína
2. dávka

plně hrazena ZP pro vybrané skupiny*
Pneumokok
2. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP**
Meningokok B
2. dávka vakcíny Bexsero - v odstupu nejméně měsíc od první dávky souběžně s nebo 2 týdny po hexavakcíně
6. měsíc         Meningokok B
3. dávka vakcíny Bexsero - v odstupu nejméně měsíc od druhé dávky
11.-13. měsíc Hexavakcína
Přeočkování

plně hrazeno ZP pro vybrané skupiny*
Pneumokok
Přeočkování vakcínou Synflorix plně hrazeno ZP**
   
12.-15. měsíc         Meningokok B
Přeočkování vakcínou Bexsero
 
Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob.

*Vakcína Infanrix hexa je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro plošné očkování nedonošených dětí a doočkování dětí rozočkovaných vakcínou Infanrix hexa v roce 2017.

**Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Očkování kojenců od 7 měsíců do 11 měsíců

Kojencům ve věku od 7 do 11 měsíců budou podány dvě dávky vakcíny Synflorix, přičemž druhá dávka bude podána nejdříve za jeden měsíc po podání první dávky. Třetí dávka (posilující) bude podána během druhého roku života, a to nejdříve za dva měsíce od podání předchozí dávky vakcíny Synflorix.

 

Očkování dětí od 12 měsíců do 5 let

Malým dětem ve věku od 12 měsíců do 5 let budou podány dvě dávky vakcíny Synforix. Druhá dávka bude podána nejdříve za dva měsíce od podání první dávky.

 

Očkování předčasně narozených dětí

Vakcínu Synflorix lze podávat i předčasně narozeným dětem. Děti narozené předčasně, tedy po 27. týdnu a dříve než ve 37. týdnu těhotenství, dostávají ve věku od šesti týdnů  do 6 měsíců tři dávky vakcíny Synflorix formou injekce. Mezi každou dávkou bude časový odstup alespoň jednoho měsíce. Dítě obdrží posilovací dávku v odstupu alespoň šesti měsíců po poslední injekci.

 

Ideální dobou pro očkování proti pneumokoku vakcínou Synflorix je od dvou měsíců věku dítěte. Doporučuje se očkování proti pneumokoku neodkládat.

 

Jak se vakcína Synflorix podává?

Vakcína proti pneumokokům Synflorix se aplikuje do svalu formou injekce, a to obvykle do stehna nebo horní části paže.

 

Jaké může mít vakcína Synflorix nežádoucí účinky?

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina dětí je po očkování bez výraznějších reakcí. Očkování může u vašeho dítěte vyvolat reakci, většina dětí však žádnou reakci po očkování nemá. Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Reakce po očkování dítěte mohou být místní a celkové. Místní reakce se objeví v místě vpichu očkování, jedná se především o zarudnutí, zatvrdnutí, otok nebo bolestivost. Celkovou reakcí je nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka.

 

Co dělat v případě vynechání další dávky očkování?

Pro dostatečnou ochranu je nutné aplikovat všechny uvedené dávky podle očkovacího kalendáře. Pokud vynecháte aplikaci dávky, je třeba domluvit další návštěvu. Poraďte se v tomto případě s lékařem o dalším postupu.

 

Jaký je režim po očkování?

Ani dospělý člověk by neměl po očkování podstupovat příliš velkou fyzickou námahu. S miminkem v kočárku mohou rodiče po očkování bez obav vyrazit na procházku, je však vhodné zvážit v den očkování různé aktivity navíc, jako je kojenecké plavání nebo cvičení nebo společenské akce. O konkrétním postupu se poraďte s očkujícím lékařem.

 

Kdy nelze provést očkování vakcínou Synflorix?

  • V případě, že je dítě alergické (přecitlivělé) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku této vakcíny uvedenou v příbalovém letáku. Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok obličeje nebo jazyka.
  • V případě, že má dítě infekční onemocnění s horečkou (vyšší než 38 °C). Očkování je třeba odložit do doby, kdy se dítě bude cítit lépe. 
  • Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou očkování. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.

 

Vakcína Synflorix může být podána současně s jinými dětskými vakcínami, jako například s vakcínou proti záškrtu, tetanu, černému (dávivému) kašli, Haemophilus influenzae typu b, dětské obrně (perorální nebo inaktivovaná vakcína), hepatitidě B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, planým neštovicím, s perorální vakcínou proti rotaviru stejně jako s konjugovanou vakcínou proti meningokokům určitých séroskupin. Jednotlivé injekce jednotlivých vakcín musí být aplikovány do různých míst.

Podívejte se také na:

Pneumokok

Bakterie pneumokoku způsobují široké spektrum vážných nemocí, jako jsou život ohrožující invazivní onemocnění. Patří mezi ně zánět mozkových blan, otrava krve a závažné formy zápalu plic.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.