Vybrané možnosti očkování v rámci povinnéhonepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku věku

+Vakcína Bexsero je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 12. měsíce věku dítěte nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v zákoně, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce.
*Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3 + 1.
Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa, Synflorix a Rotarix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa a Synflorix se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Vakcína Rotarix se podává ústy. O očkování se poraďte s lékařem vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.
Schváleno: 12/2021, PM-CZ-ABX-BROC-210002

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.