Očkovací kalendář

Vybrané možnosti očkování v rámci povinnéhonepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku věku

+Vakcína Bexsero je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 12. měsíce věku dítěte nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v zákoně, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
*Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3 + 1.
Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa, Synflorix a Rotarix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa a Synflorix se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Vakcína Rotarix se podává ústy. O očkování se poraďte s lékařem vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.
Schváleno: 12/2021, PM-CZ-ABX-BROC-210002

Očkování kojenců od 7 měsíců do 11 měsíců

Kojencům ve věku od 7 do 11 měsíců budou podány dvě dávky vakcíny Synflorix, přičemž druhá dávka bude podána nejdříve za jeden měsíc po podání první dávky. Třetí dávka (posilující) bude podána během druhého roku života, a to nejdříve za dva měsíce od podání předchozí dávky vakcíny Synflorix.

 

Očkování dětí od 12 měsíců do 5 let

Malým dětem ve věku od 12 měsíců do 5 let budou podány dvě dávky vakcíny Synforix. Druhá dávka bude podána nejdříve za dva měsíce od podání první dávky.

 

Očkování předčasně narozených dětí

Vakcínu Synflorix lze podávat i předčasně narozeným dětem. U nedonošených dětí narozených alespoň ve 27. týdnu těhotenství tvoří doporučené očkovací schéma čtyři dávky, Základní očkovací schéma u kojenců tvoří tři dávky, kde první dávka je podána ve věku 2 měsíců a další dávky v odstupu vždy alespoň 1 měsíce. Posilovací (čtvrtá) dávka se doporučuje podat s odstupem alespoň 6 měsíců od poslední dávky základního očkování.

 

Ideální dobou pro očkování proti pneumokoku vakcínou Synflorix je od dvou měsíců věku dítěte. Doporučuje se očkování proti pneumokoku neodkládat.

 

Jak se vakcína Synflorix podává?

Vakcína proti pneumokokům Synflorix se aplikuje do svalu formou injekce, a to obvykle do stehna nebo horní části paže.

 

Jaké může mít vakcína Synflorix nežádoucí účinky?

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina dětí je po očkování bez výraznějších reakcí. Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Reakce po očkování dítěte mohou být místní a celkové. Místní reakce se objeví v místě vpichu očkování, jedná se především o zarudnutí, zatvrdnutí, otok nebo bolestivost. Celkovou reakcí je nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka. Souhrn informací o možných nežádoucích účincích přípravku je uveden v příbalové informaci přípravku.

 

Co dělat v případě vynechání další dávky očkování?

Pokud vynecháte dávku očkování, poraďte se o dalším postupu s ošetřujícím lékařem. Maximální účinnost vakcíny je dosažena při dodržení doporučených intervalů očkování a dokončení celého očkovacího schématu (počet dávek a schéma očkování závisí od věku v době podání první dávky). Pokud se tak nestane, nemusí být ochrana před onemocněním dostatečná.

 

Jaký je režim po očkování?

Ani dospělý člověk by neměl po očkování podstupovat příliš velkou fyzickou námahu. S miminkem v kočárku mohou rodiče po očkování bez obav vyrazit na procházku, je však vhodné zvážit v den očkování různé aktivity navíc, jako je kojenecké plavání nebo cvičení nebo společenské akce. O konkrétním postupu se poraďte s ošetřujícím lékařem.

 

Kdy nelze provést očkování vakcínou Synflorix?

  • V případě, že je dítě alergické (přecitlivělé) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku této vakcíny uvedenou v příbalovém letáku. Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok obličeje nebo jazyka.
  • V případě, že má dítě infekční onemocnění s horečkou (vyšší než 38 °C). Očkování je třeba odložit do doby, kdy se dítě bude cítit lépe. 
  • Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou očkování. O dalším postupu se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem.

 

Vakcína Synflorix může být podána současně s jinými dětskými vakcínami, jako například s vakcínou proti záškrtu, tetanu, černému (dávivému) kašli, Haemophilus influenzae typu b, dětské obrně (perorální nebo inaktivovaná vakcína), hepatitidě B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, planým neštovicím, s perorální vakcínou proti rotaviru stejně jako s konjugovanou vakcínou proti meningokokům séroskupiny C a séroskupin A, C, W-135, Y. Jednotlivé injekce jednotlivých vakcín musí být aplikovány do různých míst.

Podívejte se také na:

Pneumokok

Bakterie pneumokoků způsobují široké spektrum vážných nemocí, jako jsou život ohrožující invazivní onemocnění. Patří mezi ně zánět mozkových blan, otrava krve a závažné formy zápalu plic.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.