Otázky a odpovědi

Proti jakým onemocněním vakcína Synflorix chrání?

Pneumokoky jsou bakterie, které způsobují široké spektrum onemocnění. Synflorix pomáhá chránit proti závažným a život ohrožujícím onemocněním, jako jsou závažné formy zápalu plic, zánět mozkových blan (meningitida) a otrava krve. Navíc působí i proti méně závažným, ale velmi častým a bolestivým zánětům středního ucha.

Může dostat zánět středního ucha i dítě, které má očkování proti pneumokokům?

Ano, může. Zánět středního ucha nezpůsobují pouze pneumokoky, ale i mnoho dalších bakterií a virů. Vakcína Synflorix pomáhá chránit pouze před infekcí vyvolanou bakteriemi, proti kterým byla vakcína vyvinuta.

Může se očkování proti pneumokokům kombinovat s dalšími očkováními?

Vakcína Synflorix může být podána současně s jinými dětskými vakcínami, Prosím poraďte se o této možnosti s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte

Jak se podává vakcína proti pneumokokům?

Vakcína proti pneumokokům Synflorix se aplikuje do svalu formou injekce, a to obvykle do stehna nebo horní části paže. 

Kolik stojí očkování vakcínou Synflorix?

Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Je pravda, že s očkováním proti pneumokokům je dobré počkat, až bude dítě starší?

Pneumokoková onemocnění nejvíce ohrožují kojence a malé děti, přičemž zvlášť ohroženy jsou děti mladší jednoho roku. Proto je naopak vhodné nechat děti očkovat proti pneumokokům co nejdříve.

Dítě je nastydlé. Mohu ho nechat očkovat proti pneumokokům?

Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou očkování. V případě, že má dítě infekční onemocnění s horečkou (vyšší než 38 °C), je třeba očkování odložit do doby, kdy se dítě bude cítit lépe. O dalším postupu se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte.

Co dělat, když jsme omylem vynechali očkování?

Pro dostatečnou ochranu je nutné aplikovat všechny uvedené dávky podle očkovacího kalendáře. Váš lékař by Vás měl informovat, kdy je třeba se dostavit k aplikaci další dávky. Pokud vynecháte aplikaci dávky, je třeba domluvit další návštěvu. Poraďte se v tomto případě s lékařem o dalším postupu. 

Mohou po očkování vakcínou Synflorix nastat nežádoucí účinky?

Je možné, že očkování může u Vašeho dítěte nějakou reakci vyvolat. Většina dětí ale žádnou nežádoucí reakci po očkování nemá. Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Mohou být lokální (místní) a celkové. Nejčastější lokální reakcí je otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu. Celkovou reakcí bývá nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně jako u všech vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro případ vzácně se vyskytující anafylaktické reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled.

Je normální, když má dítě po očkování teplotu?

Očkovací látky mohou vyvolat nežádoucí reakce, jako je bolest a zarudnutí v místě injekce či horečka, ale většina reakcí je mírná a rychle odezní. Obvykle nelze předpovědět, zda bude mít očkování mírný nebo, vzácněji, závažný nežádoucí účinek. Riziko nežádoucích reakcí lze nicméně minimalizovat dodržováním pravidel, která se týkají toho, kdy vakcínu podat a kdy nikoliv. Některé obtíže, které se po očkování vyskytnou, navíc ve skutečnosti nejsou vakcínou způsobeny. Mnohé z nich jsou následkem události, která se náhodně vyskytla ve stejném čase jako očkování.

Kdo je pneumokokem nejvíce ohrožen?

  • malé děti do věku dvou let,
  • lidé starší 65 let,

 

Mezi další ohrožené skupiny patří také:

  • jedinci, kteří mají zdravotní komplikace, jako je HIV nebo diabetes, které oslabují imunitní systém.
  • jedinci, kteří podstupují léčbu nebo užívají léky oslabující imunitní systém, jako je například chemoterapie.
  • jedinci, kterým byla odstraněna slezina, nebo jedinci s nedostatečnou funkcí sleziny.
  • děti s kochleárním implantátem.
  • jedinci, kteří již prodělali invazivní pneumokokové onemocnění.

Jak se lze nakazit pneumokokem?

Bakterie pneumokoku vstupuje do lidského těla nosem a ústy; infekce se šíří podobně jako rýma nebo chřipka. K šíření dochází nejčastěji přímým kontaktem, například při kašli nebo kýchnutí. Do vzduchu se dostávají drobné kapénky obsahující bakterie, které mohou druzí vdechnout. Druhou možností nákazy je nepřímý kontakt, kdy se infikované kapénky dostanou například z ruky na dveřní kliku. Pokud se někdo dotkne infikovaného předmětu a posléze si sáhne na nos nebo ústa, může se nakazit pneumokokem.  

Jak se mohu před pneumokokem chránit?

Účinnou formou ochrany proti infekci představuje očkování proti pneumokokům, například vakcínou Synflorix. Šíření pneumokokové infekce lze předcházet dodržováním jednoduchých hygienických opatření, na která je třeba dbát zejména u malých dětí. 

  • Myjte si pravidelně a pečlivě ruce, zvláště před jídlem a poté, co jste se dotýkali nosu nebo úst.
  • Kašlejte a kýchejte do kapesníku a umyjte si ihned poté ruce.
  • Nesdílejte s nikým skleničky, hrnky a ostatní kuchyňské náčiní.

Podívejte se také na:

Očkování proti pneumokokům

Očkování vakcínou Synflorix pomáhá chránit děti od 6 týdnů do 5 let věku proti onemocněním způsobeným pneumokoky, jako jsou závažné formy zápalu plic, zánět mozkových blan a otrava krve. Navíc působí i proti častým a bolestivým zánětům středního ucha.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.