Reklama určena široké veřejnosti v ČR

O vakcíně Synflorix

Bakterie pneumokoků způsobují široké spektrum vážných nemocí, jako jsou život ohrožující invazivní onemocnění - zánět mozkových blan, otrava krve a závažné formy zápalu plic.

Synflorix pomáhá chránit proti sérotypům, které v evropských podmínkách malé děti často ohrožují a způsobují u nich až 90 % invazivních pneumokokových onemocnění.

Očkování vakcínou Synflorix je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku dítěte. Hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku dítěte. Hrazené je též i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu dítěte.

Vakcína Synflorix byla hodnocena v mnoha klinických zkouškách a hodnoceních, na kterých se významnou měrou podíleli čeští vědci a dětští lékaři.